Mindfulness training CulemborgLen van der Hoeven
Culemborg
Website: https://www.lenvanderhoeven.nl/

Direct contact

Cursus Mindfulness Based
stress reduction (MBSR)

In de jaren ’70 heeft moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn uit zijn eigen ervaring met Zen meditatie, Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) ontwikkeld tot een 8 weken durende training, waarbij de deelnemers elke week participeren aan een sessie van 2 ½ uur. Daarnaast gaan de deelnemers een commitment met zichzelf aan, om gedurende deze 8 weken dagelijks 1 uur thuis te oefenen.
MBSR is een beproefde vaardigheidstraining voor het omgaan met stress in de meest ruime zin van de betekenis. De training is succesvol gebleken bij mensen met ernstige ziektes, chronische pijn en spanningen in hun dagelijks leven.
Er is inmiddels enorm veel wetenschappelijk werk gepubliceerd over deze trainingen.

Wat houdt de training in?

Het eerste deel bestaat uit 3 sessies waarin aandacht wordt besteed aan het leren van verschillende vaardigheden; zoals meditatie, lichaamsverkenning en bewegen met aandacht. Hiermee wordt opmerkzaamheid van gedachten, gevoelens en fysieke sensaties getraind en ook het richten van de aandacht. Dit wordt vervolgens thuis geoefend. Tijdens de lessen in deze periode wordt de deelnemer, door vraagstelling van de trainer (Inquiry genoemd), uitgenodigd opmerkzaam te zijn op gedachten, gevoelens en fysieke sensaties die zich tijdens de oefeningen voordoen en hoe de deelnemers zich hier toe verhouden. Hierbij worden geen oplossingen aangedragen en wordt er niet inhoudelijk op het verhaal van de deelnemer ingegaan. Dit dient ertoe de deelnemer nog bewuster van zijn automatische, vaak niet bewuste patronen te maken. Het aanleren van deze vaardigheden vraagt tijd en inspanning en een niet geringe investering van de deelnemer, zoals het onder ogen zien van automatische patronen, het thuis oefenen en ook het bijhouden van een logboekje.

Het tweede gedeelte bestaat ook uit 3 sessies, waarin de deelnemer bewust wordt van zijn of haar specifieke stressreacties. Deze reacties kunnen zich uiten in het hebben van emoties of gepieker, (ook wel rumineren genoemd) en in fysieke reacties. De deelnemers worden uitgenodigd ook hiermee te oefenen. Juist door deze reacties tegemoet te treden en niet op voorhand af te wijzen, leren ze deze reacties te herkennen en er goed op te responderen (coping genoemd). Tevens worden helpende en niet-helpende acties op stress bewust gemaakt en wordt het een en ander verteld over de fysiologie van stress. De aangeleerde vaardigheden van het eerste deel worden nu ingezet, om moeilijkheden op te merken, tegemoet te treden en er op te focussen. Hierdoor wordt het mogelijk om op een wenselijke manier te responderen in plaats van op de automatische piloot te reageren. Het moge wederom duidelijk zijn dat de vaardigheden van dit eerste deel goed geoefend moeten zijn. Dit gaat verder dan cognitief begrijpen.

Het laatste gedeelte van 2 sessies bestaat uit het goed leren zorgen voor jezelf, waarbij aandacht is voor een goede implementatie van het geleerde. Hoe denk je het geleerde in de praktijk vorm te geven? In dit blok wordt ook veel uitgewisseld door de cursisten v.w.b. het continueren van de geleerde vaardigheden en kennis. Het gaat er tenslotte om dat je je vaardigheden ook na de cursus blijft gebruiken.

Direct contact